Vilkår for leje af forsamlingshuset

Bedsted Sogns forsamlingshus


Vilkår for leje af forsamlinghuset

Lejer skal senest ved afhentning af nøgle betale det aftalte lejebeløb kontant, eller forinden indsætte lejebeløbet på forsamlingshusets konto,


reg. og konto nr.: 9824-8231700367

indbetalingen anføres med: leje + (navn)


Uden betaling, udleveres nøglen ikke.


Nøgle til forsamlingshuset udleveres af Gitte Lykou, tlf. 2674 5218 efter nærmere aftale.

Nøglen kan ikke kræves før kl. 12.00 på udlejningsdagen, hvis der ikke ligger anden aftale, som fremgår af lejekontrakten (som kan laves ved f.eks ved barnedåb og konfirmationer), såfremt at man ønsker nøglen dagen før, skal der bookes ekstra dag.


Nøglen skal afleveres i forsamlingshuset den efterfølgende dag kl. 10.00, hvor et bestyrelses medlem vil godkende huset.


Det er ikke tilladt at ryge indendørs i Bedsted Sogns forsamlingshus.


Det er ikke tilladt at overnatte i Bedsted Sogns forsamlingshus.


Det er ikke tilladt at færdes i forsamlingshusets kælder.Bestyrelsen forbeholder sig ret til at lukke festen såfremt reglementet for afvikling af arrangementer ikke overholdes.


Lejeren har pligt til uopfordret at oplyse om, og er ved denne kontrakt erstatningsansvarlig overfor, manglende og/eller ødelagt inventar (f.eks. service, ruder, stole, døre, beplantning osv.). Dette erstattes i.h.t. nyanskaffelsesprisen. Hvis der er sket skade på ting ved lejemålet skal dette oplyses til bestyrelsesmedlemmet der modtager nøglen.


Lejer skal selv medbringe viskestykker, håndklæder, karklude, gulvklude, affaldssække, opvaskemiddel, ovnrens, toiletpapir og håndsæbe etc.


Ved lejens afslutning efterlades huset i opryddet stand. Pladsen foran og bagved forsamlingshuset skal være ryddet for tomme flasker, dåser, cigaretskodder m.m.

Køkken, fryser, køleskabe, komfur og ovn rengøres, køleskab og fryser slukkes og efterlades åbne,

Kaffemaskine og termokander tømmes og rengøres.

Gulve fejes og/eller støvsuges.

Evt. opkast fjernes, både fra toiletterne og andre steder.

Opvaskemaskine tømmes for vand og madrester, filteret renses.

Brugte borde vaskes. I den lille sal sættes stole op på bordene og i store sal skal borde og stole placeres i rummet, som da man kom.

Alle brugte skraldeposer smides ud.


Affaldscontainer benyttes til alm. affald. Flasker skal i pallerammen og dåser skal i skraldespanden med afmærkning, at den er til dåser (hvis den er fyldt, kan man stille dem i en lukket skraldesæk ved siden af skraldespanden).


Varmen styres kun via termostaten til venstre for scenen og stilles tilbage på afmærkningen, når huset forlades.


Klager over husets rengøring etc. skal indgives til udlejeren inden huset tages i brug.


Hvis bestyrelsen ikke kan godkende husets stand efter lejemålet, vil bestyrelsen iværksætte ekstra rengøring for lejers regning.


Skulle der forud for eller under arrangementet opstå problemer af teknisk karakter (installationer der ikke virker, stoppede toiletter el. lign.) kan bestyrelsen kontaktes.

Navne og telefon nr. på bestyrelsens medlemmer findes på væggen i køkkenet.