Om forsamlingshuset

Bedsted Sogns forsamlingshus


Om forsamlingshuset..

Bedsted sogns forsamlingshus blev indviet i 1937. Huset skulle tjene som et samlingssted for borgerne i sognet. Udover foredrag og nationale møder afholdt foreningen selv en høstfest og en vinterfest samt et gåsespil hvert år. Resten af de aktiviteter, som foregik i huset, skete gennem de foreninger, som lejede lokalerne, og derudover kunne folk i sognet leje huset til private fester.


 

Indtil omkring 1960 blev huset flittigt brugt. Hvert år blev der afholdt mellem 70 og 90 arrangementer, og heraf foregik de fleste i vinterhalvåret.


 

Den stigende interesse for deltagelse i forsamlingshuslivet skyldes imidlertid ikke alene, at huset er blevet moderniseret. I de sidste ti år er der sket en relativ stor befolkningstilvækst i selve Bedsted by.

Dels har flere af de unge, som voksede op i byen i 50'erne, fået mulighed for at blive boende, dels er der flyttet flere unge og yngre familier til, og en del af disse nye husstande deltager regelmæssigt i det festliv, som foregår i forsamlingshuset.


 

I dag fungerer forsamlingshuset alene som fest- og mødelokale i sognet. De øvrige ting, som

foregik i huset, sker nu andre steder i sognet eller i kommunen. Selve den måde, man fester på,

har imidlertid også ændret sig. Det skete samtidig med, at man i 1967 indførte generel

spiritusudskænkning i huset.


 

(Kilde: udpluk af Henning Haugaards historiske hefte nr. 10)

Præsentation:

Bedsted Sogns Forsamlingshus ligger ca. 1 km vest for lokalbyen Bedsted ved landsbyen Øster Terp.

Forsamlingshuset fungerer som samlingssted for befolkningen i hele sognet.

Se også forsamlingshuset under Bedsted Sogns Borgerforenings hjemmeside

 www.bedstedsogn.dk.

Aktiviteter:

Møder, kurser, dillettant/revy, fester og meget andet.

Booking:

Iben Schrøder-Osmanovic på tlf.: 8174 3530